ujemny objaw Goldflama

ujemny objaw Goldflama

Jesli wynik badania jest negatywny i pacjent jest zdrowy to mowimy wuwczas ,że ma ujemny objaw goldflama